De Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs

De Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs – kortweg: de Parket Alliance – is een vereniging van Nederlandse parketleveranciers, fabrikanten en importeurs.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen. Dat doel wordt onder meer bereikt door middel van het bevorderen van de afzet van parket, het bepleiten van de belangen in de branche, het onderhouden van contacten met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, het verzamelen van gegevens en het delen van kennis, het bevorderen van het contact tussen de leden, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, en in zijn algemeenheid alle middelen die voor dat doel bevorderlijk kunnen zijn. De Parket Alliance is lid van de Europese Parket Federatie.


Contact secretariaat Parket Alliance:

Dr. Hub van Doorneweg 179
Postbus 925
5000 AX Tilburg

Tel: 013-4688959
Fax: 013-4671300

secretariaat@parketalliance.nl
info@parketalliance.nl

Activiteiten en doelstellingen


De Parket Alliance kent onder meer de volgende activiteiten en doelstellingen:

- Het verdiepen van de technische kennis onder de leden. De leden trekken waar mogelijk één lijn. Ook naar buiten toe, onder meer door middel van het bijdragen aan de totstandkoming van uniforme leginstructies.

- Het verhogen van het kwaliteitsniveau in de branche, onder meer door het uitdragen van gezamenlijke en eenduidige standpunten.

- Jaarlijkse evaluatie van de Nederlandse markt met betrekking tot de grootte van de markt en de trends daarin krijgen de leden de beschikking over directe en nuttige marktinformatie met betrekking tot de grootte van de Nederlandse markt en de trends daarin.

- Externe marktinformatie wordt gezamenlijk ingekocht en geanalyseerd.

- Het behalen van schaalvoordelen als er een gezamenlijk branche– of bedrijfsbelang is, bijvoorbeeld een collectieve kredietverzekering.

- Er bestaat een duidelijk en eenduidig klachtenbeoordeling, –afhandeling en vergoedingensysteem. De Parket Alliance kent vaste externe deskundigen waarmee regelmatig vaktechnisch overleg is.


- Er vindt externe communicatie plaats over Parket Alliance–leden en hun producten, onder meer via Parketplein en andere media.

- De leveringsvoorwaarden zijn onder meer vastgelegd in eenduidige Parket Alliance–Verkoop en Leveringsvoorwaarden.

- Er worden warme banden onderhouden met detaillistenverenigingen.

- Door middel van het CAO-overleg met vakbonden vinden op centraal niveau onderhandelingen plaats over de arbeidsvoorwaarden  van het personeel.

- De Parket Alliance participeert actief in de Europese Parket Federatie (FEP) te Brussel.

- De sociale contacten en informele informatie–uitwisseling onder de leden worden bevorderd door het organiseren van ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en andere netwerk-activiteiten.